KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde Tarsim'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, biogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu" nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.