KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

  • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Küçükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0 212 444 82 77) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’ e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekelerini sigortalatmak için Tarsim' e üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.